Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van ITM Interma. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door ITM Interma. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
 

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. 
Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren.
Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@itminterma is voldoende) of telefonisch doorgeven aan ons, tel. 040 2547090. 
 
Dit geldt echter niet indien materialen speciaal voor u op maat zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld tekstborden of op maat gemaakte producten als etikethouders, magneetband, magneetfolie, stickers enz.
 
Retourneer vervolgens de producten binnen de gestelde termijn van 14 dagen aan:
 
ITM Interma
De Run 4340 
5503 LN Veldhoven
 
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. 
Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan kunnen deze niet worden terug genomen.
De kosten van het versturen van de goederen en de retourzending zijn beiden voor uw rekening.
 

Van retourzending uitgesloten zijn:

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
 

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.
 

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen, die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.